โตเกียวเทคเปิดสำนักงานต่างประเทศครั้งแรกที่ สวทช.  

โตเกียวเทค ญี่ปุ่น  เปิดสำนักงานต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรก ภายใน สวทช. มุ่งวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรมชั้นนำกับสถาบันการศึกษา ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า สวทช.ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น  

ในการจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) เป็นครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   เพื่อมุ่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษา  ดร.ณรงค์  กล่าวว่า  สวทช.  ได้ร่วมมือกับโตเกียวเทค ดำเนินโครงการ TAIST-Tokyo Tech มาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นปีที่ 11  โดยเป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยในระดับโลก  ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรวิจัยต่างๆ ในประเทศ ซึ่งทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จากโตเกียวเทค และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี   นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนจะได้รับทุนการศึกษาจาก สวทช. ตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม  โครงการดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยของประเทศไทยกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สำหรับในปี 2561 นี้ สวทช. และโตเกียวเทค  ได้ขยายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น  ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย กับบริษัทต่างชาติ และสถาบันวิจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น   ด้วยการจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย เป็นครั้งแรกขึ้นของภูมิภาคเอเชีย เพื่อเร่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน  ทั้งนี้ได้กำหนดเปิดสำนักงาน ANNEX  ภายในเดือนมีนาคม 2561 นี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  พร้อมตั้งเป้าให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ติด 1 ใน 10 ของโลกภายในปี พ.ศ. 2573. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews