“สมชัย”ชี้เลือกตั้งใหญ่ได้คิวก่อน ลต.ท้องถิ่นแน่

“สมชัย”ยก 4 เหตุผล ชี้เลือกตั้งท้องถิ่น เกิดหลังเลือกตั้งใหญ่แน่ เหตุยังมีหลายเรื่องที่ต้องทำ ยกเว้นมีการยืดเวลาเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เชื่อว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะมาหลังเลือกตั้งทั่วไป

โดยมีเหตุผลหลายประการที่ คือ 1.การเตรียมการในด้านกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังต้องมีการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ 5-6 ฉบับ  และกว่าจะนำกฎหมายเข้าสภา ก็น่าจะเป็นเลยปีใหม่ไปแล้ว  ดังนั้นคิวการนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงอยู่หลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส. และ ส.ว.ที่จะเข้าในปลายเดือน พ.ย. ซึ่งตามหลักกฎหมายเข้าก่อนก็ต้องเสร็จก่อน  ยกเว้นจะมีการจัดคิวพิเศษ 2.หลังการแก้กฎหมายยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่น กรณี อบต. เทศบาล  ต้องมีการยุบรวม อบต.ขนาดเล็ก ให้เป็นเทศบาล  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นฝ่ายดำเนินการประกาศ ซึ่งอาจต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  หลังจากนั้น กกต. ต้องกำหนดเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเช่นกัน  ทั้งหมดต้องใช้เวลา ไม่สามารถทำในเวลาสั้นๆได้

นายสมชัย ระบุอีกว่า 3.การให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยไม่แก้กฎหมายจะสามารถทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดก่อนเลือก ส.ส.,ส.ว.  แต่คงไม่ใช่ทางเลือกที่รัฐบาลตัดสินใจ  เพราะเลือกแล้วก็ขัดหลักการในรัฐธรรมนูญ  อย่างไรก็ต้องแก้กฎหมาย แก้เสร็จก็ต้องเลือกใหม่ เลือกกันสองรอบใช้เงินสองเท่าในเวลาใกล้ๆ กันคงไม่เหมาะสม และ 4.ในขณะที่ การเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว. เป็นการเลือกตั้งที่วันเลือกตั้งไม่สามารถขยับออก เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญว่า หาก กฎหมายลูก สำคัญ 4 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 150 วัน   ดังนั้น หากรัฐบาลตั้งใจอย่างยิ่งให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดก่อน คือ ต้องยืดการเลือกตั้งทั่วไปออกไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews