พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำถือเป็นศิลปะสถานที่สร้างจินตนาการให้แก่ผู้พบเห็นในหลายมุมมอง และยังเป็นที่เก็บสะสมสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีต ซึ่งของบางชิ้นคนรุ่นใหม่ ก็ไม่อาจพบเห็นหรือหาได้ในปัจจุบัน แถมมีมุมพักผ่่อน สำหรับแขกผู้มาเยื่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำได้พักดื่มกาแฟอีกด้วย

ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า 25 หลัง และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์หลายหลัง สำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาคารทั้งหมดทาด้วยสีดำ แต่ละหลังประดับประดาด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงามวิจิตรยิ่ง และยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และกระดูกช้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ยังมีบ้านดำแกลลอรี่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะ และเป็นสถานที่จัดจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับผู้ชื่นชอบผลงานของศิลปิน โดยเฉพาะของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เช่น เสื้อยืด กระเป๋า ภาพพิมพ์ หนังสือ เป็นต้น โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นกองทุนทนุบำรุงพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และเพื่อนักเรียก นักศึกษาศิลปะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนสายเชียงราย-แม่จัน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลยบริษัทเสริมสุข 100 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงป้าย ซอย 1 บ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ไปประมาณ 200 เมตร มีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 200 เมตร พิพิธภัณฑ์บ้านดำอยู่ซ้ายมือ
เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 น.
สอบถามข้อมูล โทร. 0 5377 6333 และ 08 1673 1155
/ขอบคุณ สวัสดี.com