สธ.เล็งจ้าง’ผู้พิการ’เพิ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

แม้ว่าการดูแลคนพิการ จะถูกเอ่ยถึงมาทุกยุคสมัย แต่ในรัฐบาล ปัจจุบันได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียม โดยมีการตั้งเป้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10,000 อัตราในปี 2560 นี้ โดยความ ร่วมมือกันของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ในกรณีดังกล่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และในปีนี้รัฐบาล ตั้งเป้าส่งเสริมให้คนพิการได้ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น จากเมื่อปี 2559…

เอกชนเปย์10ล้านสร้างศูนย์ซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ

เอกชนสนอง’บิ๊กบี้’เปย์10 ล้าน สร้างศูนย์ซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ ดันไทยฮับรถยนต์ 4.0 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จ.ขอนแก่น นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์อบรมช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น และนายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์…

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า และเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน

‘เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs’

ปัจจุบันพบว่าประชากร ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 3 ใน 4 มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโรคดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็น ผลจากการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน…